Bloom DA
Tlf: 926 55 137

Økologi

Økologisk merke

Alle Blooms produkter er økologiske

Økologisk merking:
Ø-merket - Debio (Norsk)
Statskontrolleret økologisk (Dansk)
KRAV - (Svensk)

cafeflasker

Alle Bloom sine produkter er godkjente økologiske produkter merket med Debio merket, det danske økologiske merket eller det svenske KRAV merket.

Hvorfor vi satser på økologiske produkter?

Enkelt å greit for at økologiske produkter gir bedre smak og de er sunnere for oss og våre kunder. 
Økologi går ikke bare ut på at det ikke brukes sprøytemidler. Økologi er en helhetlig tankegang. Alt fra jord til bord. Alle berørte parter på denne veien skal bli så skånsomt som mulig bli berørt. Bærekraftighet er ett sentralt begrep.

Fire prinsipper

"Økologisk landbruk har oppstått som en reaksjon på uheldige effekter ved det konvensjonelle jordbruket. Hovedintensjonen i økologisk jordbruk er gitt i fire prinsipper beskrevet av en verdensomfattende paraplyorganisasjonen for Økologisk landbruk (International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM)). Prinsippene står for helse, økologi, rettferdighet og varsomhet. Målet er at landbruket skal ivareta helsen til jord, planter, dyr og mennesker ved å lære av erfaringer og etterligne naturens kretsløp og økologiske systemer, globalt og lokalt. Økologisk jordbruk skal sikre rettferdighet, i lys av både ansvar for vårt felles miljø og dyrevelferd, men også gjennom rettferdige relasjoner og likeverd blant mennesker. Ikke minst skal økologisk jordbruk være framtidsrettet og bærekraftig gjennom en forsvarlig ressursbruk som ivaretar både nåværende og kommende generasjoners behov for mat, energi og livskvalitet." - skrevet av rådgiver Mona Ringnes, seniorforsker Sissel Hansen og direktør Turid Strøm, Bioforsk Økologisk.

Økologisk dyrking er først og fremst at man ikke bruker kunstgjødsel og sprøytemidler (ugressmiddel, soppmidler og innsektsgift). Alle disse naturfremmede stoffer unngås, da de har skadelig innflytelse på ernæringskvaliteten til jordsmånnet. Dessuten forurenser de naturen og grunnvannet. 

Kunstgjødsel sin primære oppgave er å sørge for at råvarene vokser raskt. Dette gjøres ved at råvarene tar opp mye vann og blir store. Økt vannmengde forringer smaken og kvaliteten. Dette er en av grunnene til at vi mener økologiske produkter smaker bedre enn konvensjonelle råvarer.

Hva skadedyr angår, bestreber man å tilrettelegge for at plantene skal få optimale vekstbetingelser, hvilket øker deres motstandskraft. Ytterligere prøver man å fremme en helhet og naturlig balanse mellom insekter, pattedyr, fugler, planter, bakterier, ormer o.s.v. Dette medfører at eventuelle skadedyr blir holdt nede av deres naturlige fiender. Sprøyter man mot skadedyr, viser det seg at deres fiender blir mer effektivt utryddet enn skadedyrene, på grunn av at giftstoffene hoper seg enda mer opp i dem. Dette fører til at man kommer inn i en ond sirkel.

Som Jesper Lind på "Internasjonalen" i Oslo så fint har sagt det: "Økologiske produkter lages av snille mennesker".

Vi vil at du og dine skal ha det bra, kvaliteten på våre produkter blir bedre ved nøye utvalg av økologiske råvarer og lang erfaring med å foredle disse til nydelige drikker.